Taxatie

U wilt de waarde weten van de woning. Een taxatie geeft hier antwoord op. Steeds meer geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet. Dat kan bij ons. Wij zijn ingeschreven in het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) en daarmee een gecertificeerde taxateur. Daarnaast werken wij snel, betrouwbaar en discreet.

DE TAXATIEDOELEN

De waarde van uw woning is mede afhankelijk van het doel van de taxatie. Wij vragen daarom altijd vooraf naar het doel van de waardebepaling. Mogelijke doelen van een taxatie zijn: een hypotheek aanvragen, een waardebepaling bij aankoop, de waarde voor fiscale doeleinden bepalen of het afsluiten van een opstalverzekering.

HET TAXATIEVERLOOP

Wij taxeren op een met u afgesproken tijdstip uw woning en tijdens een taxatie letten wij op de volgende factoren:

  • De staat van onderhoud;
  • De inhoud en de oppervlakte;
  • De functionele indeling;
  • De constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan;
  • Mate van isolatie en energiezuinigheid;
  • Verplichtingen en rechten, zoals overpad en erfpacht;
  • De ligging en de omgeving;
  • Het bestemmingsplan;
  • De marktsituatie.

Na de taxatie koppelen wij de taxatiewaarde aan u terug. Indien sprake is van een woning die onder de NHG-garantie valt, wordt de taxatie verplicht gevalideerd door een taxatie-instituut. Hierdoor kan deze terugkoppeling iets langer duren. Hier stellen wij u dan uiteraard van op de hoogte.

VASTLEGGEN VAN TAXATIE

Wij leggen na de taxatie al onze bevindingen in een taxatierapport vast.
Wij hanteren daarbij een uniform taxatiemodel en met dit rapport kunt u, afhankelijk van uw doel, bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen. Het taxatierapport is geen garantie dat u de hypotheek of het geld krijgt. Een taxatie is immers een deskundige waarde van uw woning.

UITVOEREN VAN TAXATIE

Wij zijn u hierbij graag discreet van dienst. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. Uiteraard kunnen wij ook bij u langskomen.